Nowoczesny świat informatyki

Informatyka Europejczyka” to seria podręczników do nauki informatyki skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Seria wydawnictwa Helion Edukacja może więc towarzyszyć uczniowi przez cały proces jego kształcenia. W pozytywny sposób wpływa to na płynność toru nauczania – uczeń, przyzwyczajony do układu wizualno – tekstowego występującego w książkach „Informatyka Europejczyka”, nie musi przystosowywać się do nowej formuły podręczników. Uwalnia go to od niepotrzebnego problemu, ułatwia naukę.

Szkoły podstawowe

Książki z serii „Informatyka Europejczyka” przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych wprowadzają młodych w świat informatyki przez najprostsze, a jednak potrzebne w życiu codziennym operacje wykonywane na komputerze – tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z wyszukiwarki internetowej, tworzenie obrazów w przeznaczonych do tego programach. Ciekawostki z różnych działów informatyki czynią lekcje jeszcze ciekawszymi, a zadania do samodzielnego wykonywania zachęcają uczniów do pracy z komputerem i nauki teorii. Dla szkół podstawowych wydano także zeszyty ćwiczeń z serii „Informatyka Europejczyka”. Dzięki nim dzieci utrwalają zdobytą na lekcjach wiedzę podczas robienia ćwiczeń w ramach zadań domowych.

Szkoły ponadpodstawowe

Dla szkół ponadpodstawowych istnieją dwie wersje podręczników – dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Uczniowie, którzy planują zdawać na maturze informatykę, bądź nawet wiążą z nią swoją przyszłość, mogą pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z podręcznikiem dla poziomu rozszerzonego. Natomiast ci o umysłach humanistycznych wybierają podręcznik, którego materiał obejmuje jedynie podstawę programową. Umożliwia to łatwy podział młodzieży na grupy – każda z nich może skupić się na wybranych przez siebie przedmiotach rozszerzonych.

Dla maturzystów powstały również takie materiały pomocnicze jak:

– „Informatyka Europejczyka. Python. Programowanie na maturze”,

– „Informatyka Europejczyka. iPodręcznik”.

Zarówno uczniowie realizujący podstawę, jak i ci, którzy wybrali poziom rozszerzony, z serią „Informatyka Europejczyka” zyskują takie zdolności jak:

– rozumienie i dostrzeganie prostych algorytmów w życiu codziennym,

– zarządzanie bazami danych,

– edycja tekstów,

– konserwacja komputera i systemu,

– tworzenie stron internetowych.

Świat idzie do przodu – idź wraz z nim!

Współcześnie ciężko jest wyobrazić sobie życie bez komputera czy internetu – istotną rzeczą jest więc świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z internetu i umiejętność właściwego korzystania z komputera. Z pewnością te świadomość oraz zdolność można zdobyć, korzystając z serii podręczników „Informatyka Europejczyka”.

Biologia na czasie dwa – sposób na ciekawe lekcje i wysokie wyniki w nauce

Podręcznik Biologia na czasie 2 jest przeznaczony do nauki biologii w liceum lub technikum. Został wydany przez Nową Erę, renomowane wydawnictwo edukacyjne, a jego autorami są doświadczeni biolodzy i pedagodzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski. Publikacja jest zgodna z obowiązującą podstawą programowa i została opracowana pod kątem wymagań do egzaminu maturalnego. Została zatwierdzona i dopuszczona do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wysokie wyniki na maturze i ciekawe lekcje

Biologia na czasie 2 to połączenie możliwości zdobycia solidnej wiedzy biologicznej z ciekawymi, pasjonującymi lekcjami. Ze względu na liczne odwołania do różnych typów zadań maturalnych i wyszczególniania tego, co najważniejsze, to także metoda na osiągnięcie wysokiego wyniku na maturze. Najważniejsze zalety podręcznika:

– daje wiedzę praktyczną, uczy projektowania oraz przeprowadzania badań i doświadczeń

– daje szansę na efektywne utrwalanie i weryfikację swojej wiedzy poprzez specjalne segmenty powtórzeniowe w podręczniku

– rozwija wiedzę o przyczynach, skutkach i profilaktyce chorób charakterystycznych we współczesnym świecie

– wskazuje przydatne adresy bibliograficzne i strony internetowe, które pozwalają poszerzać wiedzę zainteresowanym tym uczniom

– przedstawia i uczy rozwiązywać zadania, które są charakterystyczne dla egzaminu maturalnego

– zawiera dużo zdjęć, infografik, ciekawostek i tabel, które wpływają na urozmaicenie zajęć

– ma estetyczną, przejrzystą stronę graficzną, która wpływa na komfort uczniów.

Elementy wspomagające pracę nauczyciela

Ważną stroną publikacji jest to, że zapewnia ona komfort i najwyższą jakość nie tylko uczniom, ale także nauczycielom. Biologia na czasie 2 to również pomysłowe scenariusze lekcyjne, multibook, multiteka, filmy biologiczne, bank testów i kartkówek, artykuły dydaktyczne. Dzięki tym wszystkim elementom nauczyciel jest w stanie przeprowadzić bardziej produktywne zajęcia, a zaoszczędzoną przy ich przygotowywaniu energię poświęcić na dyskusje z uczniami na lekcjach. Dodatki multimedialne w przypadku biologii sprawiają, że uczniowie czują, że uczą się ważnego, życiowego przedmiotu, co wpływa na ich wyniki i zainteresowanie zajęciami.

Biologia na czasie 2 to sposób na nowoczesne, ciekawe zajęcia ale także możliwość przekazania uczniom dużej dawki wiedzy w stosunkowo przystępny sposób. Dzięki nauce przy pomocy podręcznika Nowej Ery uczniowie bardziej się rozwiną, prawdopodobnie mocniej zainteresują biologią, co będzie skutkowało solidną, rozległą wiedzą i wysokimi wynikami na maturze.