Nowoczesny świat informatyki

Informatyka Europejczyka” to seria podręczników do nauki informatyki skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Seria wydawnictwa Helion Edukacja może więc towarzyszyć uczniowi przez cały proces jego kształcenia. W pozytywny sposób wpływa to na płynność toru nauczania – uczeń, przyzwyczajony do układu wizualno – tekstowego występującego w książkach „Informatyka Europejczyka”, nie musi przystosowywać się do nowej formuły podręczników. Uwalnia go to od niepotrzebnego problemu, ułatwia naukę.

Szkoły podstawowe

Książki z serii „Informatyka Europejczyka” przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych wprowadzają młodych w świat informatyki przez najprostsze, a jednak potrzebne w życiu codziennym operacje wykonywane na komputerze – tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z wyszukiwarki internetowej, tworzenie obrazów w przeznaczonych do tego programach. Ciekawostki z różnych działów informatyki czynią lekcje jeszcze ciekawszymi, a zadania do samodzielnego wykonywania zachęcają uczniów do pracy z komputerem i nauki teorii. Dla szkół podstawowych wydano także zeszyty ćwiczeń z serii „Informatyka Europejczyka”. Dzięki nim dzieci utrwalają zdobytą na lekcjach wiedzę podczas robienia ćwiczeń w ramach zadań domowych.

Szkoły ponadpodstawowe

Dla szkół ponadpodstawowych istnieją dwie wersje podręczników – dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Uczniowie, którzy planują zdawać na maturze informatykę, bądź nawet wiążą z nią swoją przyszłość, mogą pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z podręcznikiem dla poziomu rozszerzonego. Natomiast ci o umysłach humanistycznych wybierają podręcznik, którego materiał obejmuje jedynie podstawę programową. Umożliwia to łatwy podział młodzieży na grupy – każda z nich może skupić się na wybranych przez siebie przedmiotach rozszerzonych.

Dla maturzystów powstały również takie materiały pomocnicze jak:

– „Informatyka Europejczyka. Python. Programowanie na maturze”,

– „Informatyka Europejczyka. iPodręcznik”.

Zarówno uczniowie realizujący podstawę, jak i ci, którzy wybrali poziom rozszerzony, z serią „Informatyka Europejczyka” zyskują takie zdolności jak:

– rozumienie i dostrzeganie prostych algorytmów w życiu codziennym,

– zarządzanie bazami danych,

– edycja tekstów,

– konserwacja komputera i systemu,

– tworzenie stron internetowych.

Świat idzie do przodu – idź wraz z nim!

Współcześnie ciężko jest wyobrazić sobie życie bez komputera czy internetu – istotną rzeczą jest więc świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z internetu i umiejętność właściwego korzystania z komputera. Z pewnością te świadomość oraz zdolność można zdobyć, korzystając z serii podręczników „Informatyka Europejczyka”.